Skip to main content

Sommerlukket i butikken på Frederiksberg

Uge 28-30, d. 8. juli - 26. juli, holder butikken på Frederiksberg sommerlukket, men kontakt os gerne på telefon eller besøg os i butikken i Brøndby. 

God sommer! 
- Team FWS

Har du en haster?

Salgs- og leveringsbetingelser

Senest opdateret september 2023

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af ydelser og produkter fra F. Weien Svendsen A/S glarmester (FWS), medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og FWS

1. Bestilling, tilbud og fortrydelsesret

 • 1.1 Bestilling

  Bestilling af varer og ydelser kan kun foretages af personer over 18 år. Bestilling kan enten foretages pr. telefon på 43 96 11 11 mandag-torsdag ml. 7.00-15.30, fredag mellem 7.00-14.30, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. afgivelse af bestilling pr. mail skal kunden oplyse fulde navn, evt. cvr.nr, adresse, telefonnr. og mailadresse, hvor kunden accepterer at blive kontaktet. Bestillinger på mail er først bekræftet ved positiv tilbagemelding fra FWS.

 • 1.2 Tilbud

  Et tilbud betragtes som accepteret, når skriftlig bekræftelse fremsendes af kunden eller FWS.

  For opmåling og vejledning i forbindelse med tilbudsafgivning, kan FWS fakturere 900,- inkl. Moms, uanset om tilbuddet accepteres af kunden.

  Vi afgiver tilbud baseret på følgende antagelser:

  • at der er normal, fri adgangsvej til monteringsstedet med det, der skal monteres
  • at arbejdet kan udføres af 1-2 svende, medmindre andet er angivet
  • at der er fri adgang til montering:
   • Der er ryddeligt og rent på monteringsstedet
   • Alle tekniske installationer, der blokerer for montering, er afinstalleret og ryddet af vejen inden montering. Det gælder emhætter, komfurer, vandhaner og vaske- og opvaskemaskiner og lignende
   • At alt udstyr og alle effekter er ryddet af vejen, f.eks. køkkenmaskiner, potteplanter, vægdekorationer og lign.

  Særligt for brusevægge og brusedøre:

  • At fodlister, sokkelfliser og lignende er afmonteret, så der er fri adgang til hele badeværelsesvæggen
  • At de specifikationer, der var til stede ved tilbudsafgivelse og opmåling er de samme ved montering. Hvis der er monteret f.eks. vægge eller fliser med andre specifikationer end aftalt, står F. Weien Svendsen A/S ikke til regnskab for ændring eller tilpasning af glasprodukterne til de nye specifikationer. F. Weien Svendsen A/S kan heller ikke stilles til ansvar for evt. forsinkelser i denne forbindelse. Såfremt det viser sig, at der under monteringen opstår eller tydeliggøres tekniske problemer, hverken kunden eller FWS kunne være vidende om inden påbegyndt montering, fralægger FWS sig ansvaret for løsningen på disse. Dette angår f.eks. tilstanden på elektriske installationer i vægge og lofter, samt VVS-installationer.

  Tilbud på udførelse af opgaver bortfalder 30 dage efter tidspunktet for afgivelsen, medmindre anden frist for accept fremgår af det skriftlige tilbud. Hvis indholdet af kundens accept afviger fra det afgivne tilbud, betragtes tilbuddet som bortfaldet, og der skal afgives et nyt tilbud.

 • 1.3 Fortrydelsesret

  Kunden kan ved forudgående skriftlig aftale med FWS fortryde sit køb af standardvarer ved at nægte modtagelse af varen eller efterfølgende sende varen retur. Returnering sker for købers regning og risiko.

  Ved standardvarer forstås f.eks. tilbehør som beslag, skinner og andet, hvor kunden ikke selv opgiver mål.

  Returnerede standardvarer skal være i væsentlig samme stand, mængde og originalemballage som ved modtagelsen.

  Aftale om køb af produkter, der særfremstilles eller tilpasses kundens mål, kan ikke fortrydes. Ved særfremstillede varer menes varer, hvor kunden selv har opgivet mål og type, eller hvor FWS har stået for opmåling og bestilling hos leverandør.

2. Priser

Alle priser til private kunder er opgivet inkl. moms. Alle priser til erhvervskunder er opgivet ekskl. moms. Levering og montering er ikke inkluderet i prisen, medmindre det udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

For opmåling og vejledning i forbindelse med tilbudsafgivning, kan FWS fakturere 900,- inkl. Moms, uanset om tilbuddet accepteres af kunde.

Såfremt prisen for den tilbudte eller aftalte vare ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter og lignende, er FWS berettiget til at ændre de over for køber tilbudte og/eller aftalte priser i overensstemmelse med disse prisstigninger.

3. Betaling

Betaling skal ske i henhold til faktura. Ved opgaver på beløb på 20.000 kr. eller derover, forbeholder FWS sig retten til at fakturere et aconto beløb på 50% af summen inden opgavens udførelse.

FWS kan pålægge gebyr på 25 kr., såfremt kunden ønsker at modtage fakturaen pr. brev. Ved for sen betaling beregnes i forhold til private kunder renter i medfør af renteloven fra forfaldsdag og til betaling sker. Ved for sen betaling beregnes i forhold til erhvervskunder rente med 2 % pr. mdr. fra forfaldsdag og til betaling sker. Ved udstedelse af rykkere pålægges gebyr på 100 kr. pr. stk. i medfør af renteloven.

Ved overgang til inkasso pålægges gebyr på 100 kr. i medfør af renteloven. Ved en erhvervskundes misligholdelse med betaling af faktura pålægges straks et gebyr på 310 kr. i medfør af renteloven.

4. Levering og montering

Levering og montering sker efter aftale mellem FWS og kunden. Producentens forsinkelse med levering til FWS, kan medføre forsinkelse på FWS´ mulighed for at levere og montere i overensstemmelse med den med kunden aftalte leveringstid. I denne situation forpligter FWS sig til snarest muligt at give kunden besked om ny forventes leveringstid. Force majeure der rammer FWS direkte eller dennes producenter og dermed medfører forsinket levering, betragtes ikke som forsinkelse mellem parterne.

5. Reklamation, garanti og ansva

Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

Såfremt kunden har en reklamation, skal reklamation fra private kunder ske inden rimelig tid og fra erhvervskunder straks eller uden ugrundet ophold. Reklamation skal ske ved henvendelse og billeddokumentation på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Såfremt FWS anser reklamationen for berettiget, sker returnering af varen for FWS´ regning og risiko i henhold til særskilt aftale mellem FWS og kunden.

 • 5.1 Garanti

  Arbejde udført af FWS er dækket af Glarmesterlaugets garantiordning, Glas med Garanti, i op til 5 år efter arbejdets udførelse. Uanset om du er privatperson eller du repræsenterer en virksomhed eller en offentlig institution, er du sikret med en garantisum op til 200.000 kr. For at bruge garantien, skal garantiens betingelser være opfyldt. Læs mere om garantien på www.glasmedgaranti.dk 

 • 5.2 Mangelansvar

  I tilfælde af, at der på leverede varer eller arbejder måtte konstateres mangler, påtager FWS sig mangelansvar i overensstemmelse med købelovens regler.

 • 5.3 Ansvarsfraskrivelse

  FWS mangel- og erstatningsansvar omfatter aldrig indirekte tab. FWS er ikke ansvarlig over for køber for forsinkelser, mangler eller tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for sælgers kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes sælger, samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos FWS eller relevante underleverandører.

  For produktansvar er FWS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette FWS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er FWS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver FWS sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive ad citeret eller medsagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret som behandler sagen. FWS´ produktansvar er begrænset til 10 mio. kr., dog kun 2 mio. kr. for ingrediens- og/eller komponentskade og 2 mio. kr. for behandling og bearbejdning.

6. Lovvalg

For enhver bestilling, ordre eller aftale indgået mellem kunden og FWS gælder den til enhver tid gældende danske lovgivning, ligesom eventuelle tvister afgøres ved Retten i Glostrup, Sø- og Handelsretten eller via Glarmesterlaugets garantiordning.

7. Firmaoplysninger

F. Weien Svendsen A/S
Vibeholmsvej 29
DK-2605 Brøndby

CVR: 50588416
Etableringsår: 1943

Konto nr. 4955-11911080
+45 43 96 11 11
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.