Lydglas

VINDUESISOLERING (INDENDØRS STØJDÆMPNING)

Det vil ofte være gennem vinduerne, at støj trænger ind i huset. Forbedring af eksisterende vinduers lydisolation kan ske ved, at utætheder mellem karm og murværk tætnes med en dertil egnet fugemasse, og utætheder mellem karm og rammer i oplukkelige vinduer tætnes med gummilister. Ved opsætning af et ekstra lag glas (fortsatsrude) kan man etablere et dobbeltvindue med betydelig bedre lydisolering end et enkeltvindue. Man kan også overveje at udskifte hele vinduet.

Maksimal lydisolering fås ved de såkaldte lydvinduer. Utætheder i døre og den øvrige facade er også hyppige transmissionsveje for støj. Man kan forsøge selv at udbedre med tætningslister o.l.

Det vil ofte være sådan, at en effektiv forbedring af lydisolationen samtidig vil give en besparelse på varmeregningen.

KONSTRUKTION AF LYDISOLERENDE VINDUER

Et vindues lydisolation er betinget af et kompliceret samspil primært mellem følgende faktorer:

Ruden: Glastykkelse, evt. laminering, glasmellemrum, evt. gasfyldning, randforbindelser via afstandsprofiler, rudens bredde og højde, rudedimensioner i forhold til totalt vinduesareal.

Karm/ramme: Udformning, dimensioner, antal tætningsplaner, placering og effektivitet.

Karm/rammefuger: Udformning, dimensioner, antal tætningsplaner, placering og effektivitet.

Som hovedregel bør ruden ikke vælges med Rw-værdi, som er lavere end det tilsigtede resultat for vinduet.

Det er en fordel at benytte forskellige glastykkelser. F.eks. er Rw-værdien for en 4-15-8 mm lamineret rude 8 Rw bedre end for en 4-12-4 mm rude.

Ved laminering af det ene lag af glassene i en termorude opnås ofte en forbedring af Rw-værdien i forhold til en tilsvarende rude uden laminat. Forbedringen ses primært ved høje frekvenser, hvorimod der normalt ikke sker forbedringer af betydning i det lavtfrekvente område.

Generalt opnås størst effekt ved laminering af glas med stor tykkelse. Forbedringen er endvidere afhængig af laminatets type og tykkelse.