Sikringsglas

For at fastlægge hvilken type sikringsglas, der er aktuel, skal der tages hensyn til følgende krav:

  • Sikring mod kasteskyts (person)
  • Sikring mod hærværk
  • Sikring mod smash and grab
  • Sikring mod indtrængning
  • Sikring mod indbrud
  • Sikring mod flugt/rømning
  • Sikring mod skud

Først når disse spørgsmål er besvaret, kan konstruktionens krav defineres.

Et tilfredsstillende sikringsniveau kan kun opnås, hvis det rigtige glas er monteret korrekt i den rigtige rammekonstruktion.

Der skal altid vælges personsikkerhedsglas, hvis dele af ruden placeres lavere end 1,8m over gulvet i og omkring døre, korridorer, entréer og andre kommunikationsarealer. I øvrige risikoområder gælder samme anbefaling ved lavere end 0,8m jf. DS/INF 119.

 

BRANDBESKYTTENDE GLAS

ALMINDELIGT / HÆRDET GLAS

Almindeligt glas revner næsten øjeblikkeligt. Allerede efter et par minutter falder det ud af rammen, og ilden breder sig i rummet.

Hvis der i stedet havde været monteret et almindeligt hærdet glas i vinduet, så var der kun opnået en lille forsinkelse af brandgennembruddet.

Hvis der havde været monteret almindeligt lamineret glas, så var det revnet lige så hurtigt som det almindelige glas, men folien havde holdt glasset på plads lidt længere.

FLAMMESTOPPENDE GLAS

Konstruktionen giver beskyttelse mod brandgasser og flammer i den angivne tid.
Kravet anses for at være opfyldt, hvis bygningsdelen, når den udsættes for et standardbrandforløb, kan overholde følgende tre punkter:

– At der kun slipper flammer igennem konstruktionen med en maksimal varighed på 10 sekunder

– At konstruktionen ikke kollapser

Det skal dog understreges, at det er hele konstruktionen, der skal godkendes, og ikke kun glasset – dvs. monteringssystemet, glaslister, evt. fuger og karm-/rammesystemet.

BRANDSIKKERT/BRANDDRØJT GLAS

Konstruktionen giver beskyttelse mod brandgasser, flammer og store temperaturstigninger i den specificerede tid.
Kravet anses for at være opfyldt, hvis konstruktionen kan overholde følgende krav, når den udsættes for standardbranden:

Temperaturstigningen, på den ikke eksponerede side af konstruktionen, må ikke overstige 140 grader °C i gennemsnit og højest komme op på 180 grader °C i et begrænset område af konstruktionen. Konstruktionen skal med hensyn til brandgasser og flammer kunne opfylde kravene til en F-konstruktion. Vi henviser til følgende standarder og retningslinier BR 95, BR 95 tillæg 4, DS/INSTA 154, DS/INF 119 og DBI 32 Brand og glas.