Faglig viden om glas til døre og vinduer

ENERGIRUDER – BESPARELSE PÅ VARMEREGNINGEN energirude glarmester weien svendsen

Energiruder holder bedre på varmen end almindelige termoruder. De lukker solens lys og varme ind, men hindrer at varmen slipper ud. Energiruden er opbygget med et hulrum fyldt med det isolerende argongas og en belægning, der gør at solens varme forbliver i rummet. Der sker dermed en passiv opvarmning af rummet via solvarmen. Dette betyder en lavere varmeregning, bedre indeklima og giver boligen en højere salgsværdi. Beregninger fra Teknologisk institut viser, at merprisen er betalt tilbage inden for2-4 år. Energiglas er også en effektiv måde til at udnytte solens stråler, læs meget mere her.

SOLAFSKÆRMENDE RUDER

solafskærmende vinduer

Alt efter årstid og verdenshjørne tilfører solen store mængder lys og energi gennem glasset/ruderne. Det kan give gulnet inventar og møbler mv., samt høje rumtemperaturer og meget energi, som skal fjernes med ventilation og evt. køling. Da det koster op til 5 gange så meget at køle ned, som det koster at varme op, er det en fordel at begrænse det lys og den energi, ruderne tilfører.
Solafskærmende ruder eller måske rettere solbegrænsende ruder kunne tidligere sammenlignes med solbriller. Jo mørkere, jo mindre lys og energi passerer, og man har dem på året rundt. Den seneste udvikling inden for solafskærmende ruder tillader meget lys at passere og forholdsvis lidt energi. Synsmæssigt afviger ruden ikke væsentlig fra en energirude.

Energiglas er både miljøvenlig og støjreducerende.

LYDISOLERENDE RUDERreducer støj med nye vinduer

I trafikerede områder med ejendoms- bebyggelse er der ofte et højt støjniveau til store miljømæssige gener for beboerne. I disse områder kan det værehensigtsmæssigt at vælge lydisolerende ruder. En minimal ekstra udgift, men med en mærkbar nedsættelse af støvniveauet.

SIKKERHEDSGLAShærdet og lamineret sikkerhedsglas

Sikkerhedsglas kender vi fra bilruder. Her ville almindeligt vinduesglas være for farligt. I vore boliger og institutioner er der tilsvarende steder, hvor der er stillet krav til glassets egenskaber. Er der mulighed for, at vi kan støde ind i ruden, og glasset derved går itu, må vi minimere risikoen for skæreskader. Sidder ruden lavt, må fald gennem ruden hindres. Dertil kan vi anvende sikkerhedsglas, enten hærdet glas eller lamineret glas.

ORNAMENTEREDE GLAS flot oranmenteret glas

Ornamenteret glas er velegnet til at hindre gennemsyn, men også til at skabespændende og dekorative effekter.
Ornamenteret glas slipper lige så meget lys ind som almindeligt glas. Forskellen er den, at mønsteret i glassets overflade spreder lysets stråler. Herved er det svært at se, hvad der er på den anden side. Hvor vanskeligt det er, afhænger af mønsterets udformning.

BUEDE RUDERvindue med buet kant

Til at efterligne gamle nostalgiske ruder med ujævn overflade, kan buede termoruder anvendes. Buede ruder fremstilles ved, at glasset placeres i en jernramme og opvarmes til glasset bliver blød. Tyngdekraften bevirker, at det bløde glas buer nedad. Det buede glas vender altid udad.