Vinduer og døre i træ

Faglig viden om træ til vinduer og døre

KVALITET

Kvalitetsråvarer er en forudsætning for at fremstille kvalitetsprodukter. Derfor stiller vi omfattende kvalitetskrav til det træ, vi anvender. Træet skal gro under forhold, der medfører, at træet opnår stor tæthed i veddet, og ved hugst skal træet være fuldmodent, dvs. at der er dannet mest muligt kerne og naturlig imprægnering (bl.a. pino-sylvin). Transport og lagring skal ligeledes ske på en sådan måde, at træet ikke udsættes for bakterie-angreb. For at få træ med de bedste egenskaber og for at opnå en høj kvalitet anvender vi udelukkende deklareret nordlandsk fyrretræ. Deklarationen er omfattende og stiller bl.a. krav til andelen af kerneved.

CO2

Når vi bruger energi, forøger vi luftens indhold af CO2, og øget CO2 indhold menes at fremme drivhuseffekten. Træ er et vigtigt element i naturens kredsløb, fordi planter omsætter CO2 til ilt. Balance i naturens kredsløb er en forudsætning for liv på jorden, og en sund skov i vækst kan optage 1000 gange mere CO2 end en gammel skov. Der, hvor der bliver ”høstet” træer for at blive til døre og vinduer fra KPK, kommer der ny skov til gavn for kredsløbet.